மென்பொருள் சுதந்திர தினம் 2021 வெற்றிகரமாக முடிந்தது

மென்பொருள் சுதந்திர தினம் 2021, FOSS இலங்கை மற்றும் Mozilla இலங்கையின் தன்னார்வலர்களால் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் உடன் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கீழே உள்ள முக்கிய விருந்தினர் பேச்சாளர்கள் உடன் 18 செப்டெம்பர் 2021 அன்று வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டது. Dr.ஸ்ரீநாத் பெரேரா (Chief Architect at WSO2 – Apache அறக்கட்டளை உறுப்பினர்) அவர்கள், முன்னணி … “மென்பொருள் சுதந்திர தினம் 2021 வெற்றிகரமாக முடிந்தது”

Read More

Software Freedom Day 2021 has successfully concluded

Software Freedom Day 2021, jointly organised by the  Volunteers of FOSS Sri Lanka and Mozilla Sri Lanka was successfully concluded with 1000+ participants via social media  on 18th of September 2021 with the prominent guest speakers as below. Dr. Srinath Perera (Chief Architect at WSO2 … “Software Freedom Day 2021 has successfully concluded”

Read More

What to expect at Software Freedom Day’ 21

Software Freedom Day is an annual worldwide celebration of Free and Open Source Software. Since 2006, we have been celebrating this day festivaly with the contribution of the volunteer teams around the country. At this time due to the covid19 pandemic situation, we are not … “What to expect at Software Freedom Day’ 21”

Read More

Software Freedom Day 2021

“Paying isn’t wrong, and being paid isn’t wrong. Trampling other people’s freedom and community is wrong, so the free software movement aims to put an end to it, at least in the area of software.” Richard Stallman Where would all the influential coders and developers … “Software Freedom Day 2021”

Read More